Online databank rechtspraak (meestal niet elders gepubliceerd)

Elementaire Rechtspraak vzw

Notarieel Recht - Editie 2016

509 vonissen en arresten, 62 noten en 5 artikelen - 2010 tem 2015

Notaris - Notariaat - Notariële Akten - Afstammingsrecht - Bekwaamheid - Echtscheiding en Scheiding van tafel en bed – Overeenkomsten- en contractenrecht - Erfrecht, Schenkingen en Testamenten - Fiscaal Recht Huur - Handelshuur - Pacht – Huwelijkscontracten - Huwelijksvermogensrecht - IPR - Algemene begrippen en beginsellen uit het recht - Stedenbouw & Ruimtelijke Ordening - Vereffening/Verdeling Vennootschapsrecht en Verenigingsrecht - Voorlopig Bewind - Zakenrecht - Zekerheden: Voorrechten, Hypotheken en Insolventie

Deze op de praktijk gerichte selectie en annotatie (waar nodig) gebeurde door
Mr. Veerle Allaerts (KULeuven en U. Hasselt - Advocaat Roodhooft & Allaerts - Turnhout);
Prof. Eric Brewaeys (Kamervoorzitter RvS - VUB);
Prof. Dr. Koen Byttebier (VUB - Advocaat Everest Gent en Brussel), Mr. Joris De Wolf (KULeuven - Advocaat Eubelius Brussel), Mr. Drs. Tom Wera (VUB - Advocaat Everest Brussel), Mr. Philippe Van den Broecke & Mr. Peter Baert (Advocaten Agio Antwepen), Stefan Lievens (Belastingconsulent), Maxim Van de moortel (Advocaat Linklaters Brussel);
Alexander Forrier, Vrederechter te Gent
Toevoegingen en Eindredactie Alain M. Mys

De vonnissen en arresten zijn vaak niet elders gepubliceerd. Ze zijn overzichtelijk gerubriceerd: Trefwoorden, samenvatting en vaak noten en artikelen.
De selectiecriteria waren: - principevonnis of arrest: wat iedereen hoort te weten; - de casus is vaak voorkomend en inspirerend voor de praktijk; - de motivering door de rechter is stevig en leerrijk.
Dit boek is de samensmelting van de 2 eerder verschelen Jaarboeken en dient tevens als Jaarboek 2015. Het geheel is heel logisch opgebouwd volgens een nieuwe nog overzichtelijkere inhoudstafel.

De inhoudstafel als bijlage zal u wellicht overtuigen.

300 p. - 275 euro (excl. 9 euro verzendingskosten en 6% BTW)

Bekijk inhoudstafel

Bestellen kan makkelijk door een mail te versturen met opgave van uw adresgegevens naar info@elementaire-rechtspraak.be

Inloggen

Paswoord vergeten