Online databank rechtspraak (meestal niet elders gepubliceerd)

Elementaire Rechtspraak vzw

Abonnementen op Uw Maat

Formule 1:
U neemt een abonnement op 1 tijdschrift en dito databanktoegang + dito jaarboek.
Prijs 375 €
Formule 2:
U neemt een abonnement op meerdere titels en dito databanktoegang + dito jaarboeken
Prijs 375 € + 175 € per bijkomende titel
Formule 3:
U neemt een abonnement op de 11 tijdschriften en de gehele databank met het voordeel dat wanneer u op trefwoord zoekt, de computer meteen in de 11 onderdelen van de databank zoekt bv. de zoekterm Handelshuur zal u de resultaten geven niet alleen in Huurrecht maar ook in Ondernemingsrecht, Burgerlijke Procedure….enz.
Prijs 875 €
Formule 4:
U wenst een abonnement voor uw gehele kantoor (IP toegang is eveneens mogelijk)
Prijs: afhankelijk van het aantal titels en van het aantal tableauadvocaten zullen wij u een op maat gemaakte offerte maken. U neemt hiervoor best contact op met Alain M. Mys, zakelijk leider (Zie hieronder sub ‘Hoe Bestellen?’ voor de contactgegevens).

Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden voor een kalenderjaar in casu tot einde 2016. Ze blijven in 2017 ongewijzigd.

Abonnementen kunnen te allen tijde ingaan en lopen over een kalenderjaar. Bij het ingaan van een abonnement worden alle reeds verschenen nummers van het lopende kalenderjaar nagestuurd; krijgt de abonnee per kerende de toegangscode tot de databank; vanaf dan alle te verschijnen tijdschriften binnen zijn keuze; en later, begin 2017, het Jaarboek 2016.

Abonnementen worden genomen tot wederopzegging door de geabonneerde.

HOE BESTELLEN

Een eenvoudige mail volstaat naar info@elementaire-rechtspraak.be of naar de zakelijke leider alain.mys@gmail.com met vermelding van:

  • naam en adres en BTW nr. van de geabonneerde
  • het/de tijdschrift/en waarop u een abonnement wenst

U ontvangt

  • per kerende uw inloggegevens en de factuur (contant betaalbaar);
  • samen met de reeds verschenen tijdschriften van het lopende kalenderjaar binnen uw keuze en vanaf dan alle te verschijnen tijdschriften binnen uw keuzepakket;
  • ten laatste in maart 2017 het Jaarboek 2016 binnen uw keuze(s) dat de email tijdschriften 2016 vervangt.

Telefonisch kan ook op het nummer 09/ 335 66 49
of nog per post: VZW ER
p.a. Alain M. Mys – Nederpolder 5/201 – 9000 Gent

Inloggen

Paswoord vergeten